Om selskapet

Selskapet ble etablert av Kjell Foss i 1966 og er i dag et heleid familiedrevet selskap med flere datter- og søsterselskap, med til sammen over 90 ansatte.

Kjell Foss AS ble stiftet som aksjeselskap i 1994. Kjell Foss AS er medlem av bransjeforeningene M.E.F. og Norsk Bergindustri. Vi har nært samarbeid med leverandører og konsulenter innen fagene boring og sprengning. Ansvarsforsikring er tegnet i If Skadeforsikring NUF og vi er godkjent i StartBANKs leverandørregister.

Bedriften med datter- og søsterselskap har to valgte verneombud. Målet for vårt HMS-arbeid er et godt internt arbeidsmiljø, optimal hensyntaken til det ytre miljø, og levering av kvalitetsmessig godt utførte oppdrag – hver gang. For å ivareta de ansattes miljø, sikkerhet og kompetanse avholdes jevnlig interne kurs og møter. Alle ansatte er utstyrt med personalhåndbok. Denne inneholder HMS-dokumentasjon, rutiner og prosedyrer, samt alle skjema som benyttes for å ivareta sikkerheten ved boring og sprengning.

Kjell Foss AS har gjennom årene knyttet til seg mange gode samarbeidspartnere innenfor fjellsprengnings- og borebransjen. Flere av disse er heleide datter- og søsterselskap (se under Datter- og søsterselskap). Selskapet har god soliditet og likviditet, og opererer over hele Norge og Norden.

Daglig leder er Kristoffer Foss.

Jobbe hos oss?

Vi er kontinuerlig i vekst og utfører varierte oppdrag over hele landet. Det gjør at vi hele tiden ser etter nye borere og skytebaser. Ønsker du å være med på laget?

Ønsker du et pristilbud?

Kontakt oss hvis du/dere ønsker konkurransedyktige priser på sprengningsarbeid. Vi tar på oss oppdrag i hele Norge og Norden. Vi ser frem til et godt samarbeid!

Del dette