Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) & Kvalitetssikring (KS) i Kjell Foss

Vi i Kjell Foss er stolte over våre ansatte, våre kunder og maskiner som vi benytter i vårt virke. Vi har et godt utarbeidet HMS system som dekker alle krav stilt av Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Også kjent som Internkontrollforskriften.

Vi har et sterkt ønske om at alle våre ansatte, våre kunder og samfunnet rundt oss skal oppleve at vi hver dag leverer tjenester og produkter som vi er stolte av. Arbeidet skal utføres på en sikker og effektiv måte med høy kvalitet.

Vi i Kjell Foss er overbevist om at godt HMS arbeid er god butikk. Vi iverksetter nødvendig forebyggende tiltak basert på systematisk og målrettet arbeid med den hensikt å skape sikre og effektive arbeidsplasser, hindre ulykker, skader samt skape trivsel på arbeidsplassen. Vi tror at systematisk, målrettet arbeid gir de beste resultatene over tid.

Vi arbeider målrettet og hardt for at vårt omdømme og vår daglige arbeidsutførelse skal være preget av vår visjon og våre verdier. Vi har satt oss høye mål for kvalitet og for HMS. Vi er overbevist om at mål oppnås gjennom godt samarbeid og høy trivsel på jobb.

Vi har utarbeidet en egen håndbok for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle våre nyansatte får innføring i bruk av HMS håndboken før de begynner i det praktiske arbeidet.

Vårt kvalitetssystem (KS) er bygd opp av et overordnet styringsdokument med tilhørende prosedyrer, instrukser og avviksskjema for internkontroll. Vårt kvalitetssystem er basert på NS-ISO 9001.

Jobbe hos oss?

Vi er kontinuerlig i vekst og utfører varierte oppdrag over hele landet. Det gjør at vi hele tiden ser etter nye borere og skytebaser. Ønsker du å være med på laget?

Ønsker du et pristilbud?

Kontakt oss hvis du/dere ønsker konkurransedyktige priser på sprengningsarbeid. Vi tar på oss oppdrag i hele Norge og Norden. Vi ser frem til et godt samarbeid!

Del dette