Fv 319 – Hanekleiva del 1 og 2

Fv 319 – Hanekleiva del 1 og 2

Kjeldaas AS – Statens Vegvesen Utført 2017 – 2018. Ny veilinje Fv 319. Sømboring. Sprengning av skjæring/veilinje. Bekkekile. Elektronisk tennsystem.
Trafosjakt, Sogn transformatorstasjon

Trafosjakt, Sogn transformatorstasjon

Statnett Utført oktober – November 2018. Boring og sprengningsarbeid for dyp sjakt inne på transformatorstasjon. 37m2 tversnitt, 20 meter ned i eksisterende bergrom. Strenge krav til gjennomføring.