VA sanering og mindre oppdrag

VA sanering og mindre oppdrag

John Fadum, Carl C Fon, Tønsber kommune + + Vi har idag 3 stk Atlas Copco T15 og en T20 borvogn med skytebas som kun utfører mindre oppdrag.
Strandafjellet Skisenter

Strandafjellet Skisenter

Opshaug Sandtak AS Utført 2019. Sprengning av grøfter for vannledning til snøkanoner.
Sørfjord Vindpark

Sørfjord Vindpark

Målselv Maskin AS Utført 2018-2019. Sprengning av veier og grøfter inn til vindmøllepunktene. Sprengning for fundamenter til vindmøller og bolteboring for fundamenter til vindmøller.
E6 Soknedal

E6 Soknedal

Aurstad AS – Statens Vegvesen Utført 2018. Sprengning av veiskjæring inntil eksisterende E6.
E16 Rud – Vøyenenga

E16 Rud – Vøyenenga

E16 Implenia – Isachsen ANS Utført 2016 – 2019. Ny trasse` E16 med ramper og sideveier. Bekkeløp, vann og avløp. Sømboring og sprengning av skjæring/veilinje.